Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Diagnostika plazmatu pomocí laserových a optických metod

Školitel: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cílem práce je získání informací o chování reaktivních částic v plazmatu. Za tímto účelem budou použity diagnostické metody založené na laserovém záření a to buď prostá laserem indukovaná fluorescence (LIF) plazmatu nebo fluorescence indukovaná dvoufotonovou absorpcí laserového záření (TALIF). K dispozici jsou také zařízení pro optickou emisní spektroskopii plazmatu včetně možnosti časových a prostorových měření.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780879 od 2.8.2011