Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Ekofyziologie přirozené imunity ptáků

Školitel: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

Oficiální zadání:
1. rok: V rámci programu LLP Erasmus uskutečnit studijní pobyt na některé z partnerských univerzit. Začátek experimentů – odběry a zpracování vzorků. 2. rok: Zpracovat vzorky odebrané během řešení grantového projektu, vyzkoušet a optimalizovat různé metody stanovení imunitních parametrů u ptáků. Prezentace první části výsledků. 3. rok: Zpracovat další vzorky, porovnání výsledků mezi několika modelovými organismy. Příprava manuskriptu pro publikaci. 4. rok: Celková prezentace výsledků. Předpokládá se spolupráce na dalších publikacích.
Literatura:
Short protocols in immunology : a compendium of methods from current protocols in immunology. Edited by John Coligan. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2005. 1 sv. ISBN 0471715786., Fundamental immunology. Edited by William E. Paul. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xviii, 160. ISBN 9780781765190., Comparative immunology.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979444 od 2.8.2011