Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Enantioselectivita současných chirálních conazolových fungicidů

Školitel:

Oficiální zadání:

Téma disertační práce souvisí s 3-letým projektem GAČR junior. Student, přihlášený k tomuto tématu, bude důležitou součásti projektového týmu a podílet se ve skupině zkušených vědců na jeho realizaci. Cílem projektu je získat komplexní data o roli enantioselektivity v chování a efektech široce používaných chirálních konazolových fungicidů (CKF) a doplnit poznatky o dopadu enantioselektivity na životní prostředí obecně. Výstupy disertační práce/projektu budou užitečné pro regulační orgány při vytváření lepších regulačních opatření pro chirální pesticidy v budoucnu i pro agrochemický průmysl v budoucím směrování oblasti výzkumu a vývoje chirálních produktů. Specifické cíle zahrnují 1) vytvoření metody pro analýzu CKF, 2) identifikace enantioselektivity v abiotických procesech (sorpce) a jejich příčiny, 3) identifikace enantioselektivity v biologické degradaci CKF a faktorů zodpovědné za směr a příčiny preferenční degradace jednoho z enantiomerů, 4) charakterizace enantioselektivity v toxicitě a biologickém přijmu, 5) predikce významnosti enantioselektivity v procesech životního prostředí spárováním dat ze sorpčních,akumulačních a toxikologických experimentů.

The topic of the present thesis is related to a 3-year junior GACR project. The student will be involved in the project activities and as a young scientist cooperate with experienced scientists. As a valuable team member, she/he will contribute to project implementation. The project is conceptualized to provide data for assessing the enantioselectivity in fate and effects of broadly used chiral conazole fungicides (CCFs) as well as basis for advancing our understanding of environmental implications of chiral contaminants in general. The results will be useful for regulators in making better regulatory decisions for chiral pesticides in the future and also for the agrochemical industry in their future R&D efforts in developing chiral products. Our specific aims are to: 1) develop separation and identification methods for the analysis of CCFs, 2) to identify enantioselectivity and its sources in sorption processes, 3) to identify enantioselectivity in biodegradation and reveal environmental factors that control the direction and rate of selectivity, 4) to characterize enantioselectivity of CCFs in toxicity and biouptake, and 5) to predict the significance of enantioselectivity in the overall ecotoxicological risk of chiral CCFs by coupling enantioselectivity in sorption, biodegradation, biouptake and toxicity.


Poznámka:
The supervisor will be dr. Lucie Bielská


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883412 od 2.8.2011