Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Evolučně konzervované funkce interakčních partnerů telomerázy

Školitel: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

Předběžné zadání:
Konce eukaryotických chromosomů, telomery, jsou během DNA replikace doplňovány a udržovány pomocí specializovaného enzymu s funkcí reversní transkriptázy, který byl podle své esenciální funkce na telomeře nazván telomeráza. Je zajímavé, že spolupráce telomerázy s dalšími proteiny během DNA replikace není dosud plně objasněna. Dnes se také ukazuje, že telomeráza ovlivňuje také řadu procesů mimo telomeru. Pochopení těchto jejích tzv. netelomerických funkcí je dosud v plenkách. Značnou pozornost budí propojení telomerázy s procesy stárnutí, regulace genové exprese nebo odpovědi na genotoxický stres. Podle informací získaných na savčích modelech se telomeráza účastní těchto procesů prostřednictvím jedné ze svých podjednotek nebo je vyžadovana účast celého holoenzymu. Realizace netelomerických funkcí zřejmě závisí na jejích interakcích s dalšími partnery, kteří ji propojují např. s regulací transkripce nebo časováním odpovědi během buněčného cyklu. Procesy DNA replikace, buněčný cyklus a regulace transkripce jsou obecnými buněčnými procesy, proto vedle zkoumání funkcí telomerázy bude zajímavé porovnat, zda se podobné působení telomerázy a jejich interakčních partnerů realizuje stejně u různých modelových organismů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 897523 od 2.8.2011