Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Ex vivo analýza buněčných imunitních regulátorů a efektorů ve vztahu k moderní protinádorové léčbě.

Školitel: doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.


Poznámka:
Téma je vypsáno pro Bc. Kateřinu Viláškovou, učo 408700.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779352 od 2.8.2011