Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Experimentální a teoretické studie původu života

Školitel: Judit Šponerová, PhD

Oficiální zadání:
Tématem práce je původ života, což je komplexní obor zahrnující řadu podoblastí od evoluce planetárních systémů přes prebiotickou syntézu základních komponent živých materiálů až po vznik protocel. Práce je vhodná pro studenty s hlubokým citem pro chemické reakce, kteří se zajímají o kombinaci syntetické organické chemie, biochemie a analytické chemie s cílem rekonstrukce abiogenese v laboratorních podmínkách. V současné době provádíme studie týkající se například kompletní experimentální rekonstrukce formamidové cesty vzniku života, netemplátové syntézy prvních molekul RNA z cyklických nukleotidů, úlohy fotochemických procesů v prebiotické chemii a vysokoenergetické impaktové chemie. Konkrétní práce se bude týkat přípravy vzorků za různých prebioticky relevantních podmínek a jejich charakterizace moderními analytickými metodami. Vzhledem k obtížnosti tématu lze práci konkretizovat pouze na základě osobního posouzení schopností studenta. Spolupracujeme s řadou laboratoří jako E. Di Mauro, R. Saladino, M. Ferus, J.D. Sutherland a další. The topic of the thesis will be origin of life theory, which is a complex research area ranging from the evolution of planetary systems through prebiotic synthesis of basic components of the living materials up to simple protocells. The dissertation is suitable for students who have a feeling for chemical reactions and who are interested in combining synthetic organic chemistry, biochemistry and analytical chemistry with the aim to reconstruct abiogenesis under laboratory conditions. Presently, we are involved in studies related for example to the complete experimental reconstruction of a formamide-based pathway to the origin of life, non-templated synthesis of the first RNAs from cyclic nucleotides, origin of the catalytic activity of RNA, the role of photochemical processes in prebiotic chemistry or high energy impact chemistry. Experimental work will concentrate on sample preparation under variable prebiotically relevant and characterization with modern analytical chemistry methods. Because it is a very difficult topic, specific research goal can be proposed only after careful assessment of the capabilities of the applicant. We closely collaborate with other experimental laboratories, e.g. E. Di Mauro, R. Saladino, M. Ferus, J.D. Sutherland and some others. Literatura Šponer, J. E.; Šponer, J.; Mauro, E. D., New Evolutionary Insights Into the Non-enzymatic Origin of RNA Oligomers. Wiley Interdisciplinary Reviews: RNA 2017, 8, e1400. Xu, J.; Tsanakopoulou, M.; Magnani, C. J.; Szabla, R.; Šponer, J. E.; Šponer, J.; Góra, R. W.; Sutherland, J. D., A Prebiotically Plausible Synthesis of Pyrimidine ribonucleosides and their Phosphate Derivatives Involving Photoanomerization. Nature Chemistry 2017, 9, 303-309. Šponer, J. E.; Šponer, J.; Nováková, O.; Brabec, V.; Šedo, O.; Zdráhal, Z.; Costanzo, G.; Pino, S.; Saladino, R.; Di Mauro, E., Emergence of the First Catalytic Oligonucleotides in a Formamide-Based Origin Scenario. Chemistry-A European Journal 2016, 22, 3572-3586. https://technet.idnes.cz/sponer-zivot-0cs-/veda.aspx?c=A170914_101639_veda_kuz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 890636 od 2.8.2011