Doktorské studium

Studijní obor Chemie životního prostředí

Název práce: Expoziční vlivy související s nutricí a střevní mikroflórou a jejich dopady na lidské zdraví

Školitel: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

Předběžné zadání:
Expoziční faktory související s nutricí a střevní mikroflórou (soubor všech symbiotických a patogenních mikroorganismů, které osídlují prostor lidského těla) mají zásadní vliv na lidského hostitele a jsou spojovány s řadou zdravotních dopadů. Nicméně specifické vlivy mikrobiální metabolické aktivity na hostitelské signální dráhy a fyziologické funkce stále nejsou uspokojivě vysvětleny na molekulární úrovni. Předpokládá se, že mikroflóra má řadu důležitých vlivů, zejména na energetický metabolismus a imunitní systém hostitele. S ohledem na sníženou nebo pozměněnou diverzitu střevního mikrobiomu lze tedy očekávat významné změny v metabolickém fenotypu na úrovni biomarkerů účinku. Metabolické biomarkery (endogenní, nutriční a mikrobiální) budou analyzovány pomocí moderních technik hmotnostní spektrometrie.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 926877 od 2.8.2011