Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Název práce: Faktory utvářející společenstva vodních měkkýšů stojatých vod: srovnání temperátní a mediteránní Evropy

Školitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Oficiální zadání:
Anotace: Společenstva vodních měkkýšů jsou utvářeny mnoha ekologickými faktory, jejichž znalost je překvapivě nízká a kvantifikace poměrně obtížná. Pro utváření společenstev izolovaných biotopů ostrovní povahy jsou také důležité biogeografické charakteristiky související s kolonizační historií, jako je stáří a prostorové uspořádání lokalit. Cílem této práce je na základě studia vodních měkkýšů stojatých těles určitého území definovat vliv ekologických a geografických faktorů na diversitu metaspolečenstva vodních měkkýšů. Výzkum proběhne ve dvou zájmových oblastech (jižní Morava a střední Albánie, oblast Belsh) a výsledky z těchto dvou oblastí budou navzájem porovnány.
Poznámka:
Téma je rezerováno pro Eriku Lorencovou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780244 od 2.8.2011