Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Fázové rovnováhy v soustavách nanomateriálů pro pájky bez olova

Školitel: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.

Oficiální zadání:
Bezolovnaté materiály, vhodné k pájení kovů, mají obvykle vyšší teplotu tání než olovnatá pájka. Jednou z možností snížit teplotu tání bezolovnatých pájek je připravit pájku ve formě nanoprášku. Problémy spojené s tímto postupem budou řešeny v navrhované disertační práci.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781338 od 2.8.2011