Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Funkcionalizace nanočástic kovů a jejich slitin

Školitel: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Předběžné zadání:
Práce je zaměřena na přípravu nanočástic kovů a jejich slitin s funkcionalizovaným povrchem. Pozornost bude zaměřena na stabilizační efekty oxidů a organických molekul v roztocích i suchém stavu. Součástí práce bude také realizace fázového transferu nanočástic mezi nepolárními a polárními rozpouštědly. Práce je experimentálně zaměřena. Předpokládá se zvládnutí metodik termické analýze, ale i využívání RTG difrakčních a identifikačních metod.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979968 od 2.8.2011