Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Funkční charakterizace interakčních partnerů rostlinné telomerázy

Školitel: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

Oficiální zadání:
Telomeráza je enzym, jehož primární funkcí je prodlužování telomer, funkčních struktur na koncích lineárních eukaryotických chromozomů. Kromě toho je telomeráza zapojena i do regulace netelomerických procesů. Jelikož udržování telomer i další pochody, jichž se telomeráza účastní, jsou komplexní procesy, je pro pochopení detailního mechanismu fungování telomerázy důležité identifikovat interakční partnery telomerázy a objasnit jejich biologickou funkci. Na základě proteomických a in silico analýz byly vytipovány kandidátní proteiny a náplní disertační práce bude jejich další charakterizace. Kombinací metodických přístupů budou ověřeny interakce telomerázy a příslušných kandidátních proteinů. Budou konstruovány dvojnásobné mutanty s inzercí T-DNA v genu kódujícím proteinovou podjednotku telomerázy a v genech kódujících kadidáty telomerázového interaktomu. Bude analyzována délka telomer a provedena kompletní transkriptomická analýza jednoduchých i dvojnásobných mutantů. Výsledky získané při řešení tohoto projektu přispějí k vyjasnění biologické role interakčních partnerů telomerázy a zapojení těchto proteinů do telomerových i netelomerových funkcí telomerázy.
Poznámka:
Téma je vypsáno pro Kláru Konečnou


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 889556 od 2.8.2011