Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Název práce: Fyzikální vlastnosti scintilačních materiálů

Školitel: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.

Oficiální zadání:
cintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenové nebo gama záření, rychlé elektrony a energetické částice). Takové materiály nacházejí široké uplatnění v řadě oborů od detektorů částic ve velkých urychlovačích až po moderní lékařskou diagnostiku. Náplní práce je studium fyzikálních vlastností tenkých monokrystalických vrstev granátů, silikátů a dalších komplexních oxidů dopovaných trojmocnými ionty vzácných zemin a dalšími ionty zajímavých z hlediska praktického využití. Vzorky ve formě epitaxních monokrystalických vrstev jsou připravovány na pracovišti. Cílem je získat vysoce účinné scintilační vrstvy pro detekci energetických částic (elektrony, alfa částice apod.), zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, fotoluminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných materiálů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980027 od 2.8.2011