Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Generic distributions and relations to geometric control theory

Školitel: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Předběžné zadání:
Recently, strong links between the Cartan§s approach to the geometry of generic distribution, Lie theory and geometric control theory have been revealed. The disertation will tackle some of these fascinating new horizons.
Literatura:
AGRACHEV, Andrei A. a Yuri L. SACHKOV. Control theory from the geometric viewpoint. Berlin: Springer, 2004. xiv, 412. ISBN 3540210199., ČAP, Andreas a Jan SLOVÁK. Parabolic geometries. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2009. x, 628. ISBN 9780821826812., MONTGOMERY, R. A tour of subriemannian geometries, their geodesics and applications. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2002. xix, 259. ISBN 0821841653.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 982422 od 2.8.2011