Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Geny ovlivňující genomovou stabilitu

Školitel: Mgr. Vratislav Peška, Ph.D.

Předběžné zadání:
Ústředním tématem této práce budou proteiny jejichž požkození vede k destabilizaci genomu skrze nestabilní telomery. Jedná se o proteiny shelterinového typu a proteiny zajišťující správnou funkci telomerázy. Telomeráza je ribonukleoproteinový enzymový komplex s reverzně transkriptázovou aktivitou. Do správného sestavení aktivního komplexu se začleňuje mnoho faktorů, ale nejdůležitější se jeví dyskerin (DKC1). Pomocí technik jako je klonování cDNA, exprese, imunoprcipitace, retardacni analýzy, dvojhybridní a trojhybridní systém v kvasinkách budou analyzovány protein-proteinové a protein-nukleové interakce u vybraných proteinových kadidátů a templátové RNA (TR), interakce proteinové telomerázové podjednotky (TERT) s DKC1 a dále TERT, DKC a TR. Specifickým cílem této práce je idetifikovat telomera vazebné proteiny, proteiny interagující s DKC a RNA interagující s DKC. Jako modelový organizmus byl zvolen druh Allium cepa s neobvyklou telomerovou sekvencí.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884005 od 2.8.2011