Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Glykobioinformatická data, jejich validace a integrace do strukturních databází

Školitel: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Oficiální zadání:
V současné době máme díky pokročilým metodikám pro analýzu struktur molekul k dispozici velké množství dat ohledně struktur organických molekul i biomakromolekul. Toto se týká i molekul sacharidů, které jsou z biologického hlediska velmi významné a zajímavé. Výzkum struktur sacharidů je však komplikován faktem, že pro tuto kategorii molekul se vyvinuly vysoce specializované datové formáty, oddělené databáze a dokonce i vlastní výzkumný směr (glykobioinformatika). Cílem práce je zaměřit se na validaci kvality glykoinformatických dat, detekci problémů v jejich strukturách a na jejich integraci se standardními daty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884801 od 2.8.2011