Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Identifikační tělesné znaky člověka v 3D obrazovém záznamu

Školitel: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Cílem dizertační práce je studium tělesných znaků pro účely identifikace osob v kriminalistice s využitím 3D záznamu (CT, 3D skenery, fotogrammetrie, IR kamery). Projekt navazuje na řešené projekty FIDENTIS a Motol 2017 (kraniofaciální variabilita s ohledem na traumatické a estetické změny obličejových znaků). Předpokládá se úzká spolupráce s Laboratoří interakce člověka s počítačem FI, MU, Stomatologickou klinikou FN Motol a Ústavem soudního lékařství LF MU. Řešení dizertační práce a jejích dílčích cílů bude finančně podpořeno projekty Specifického výzkumu 2018 a navazujícími.
Poznámka:
Informace k projektu Fidentis k dispozici na: www.fidentis.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981713 od 2.8.2011