Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: In vitro obrazový screening v toxikologii

Školitel: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

Oficiální zadání:
Práce bude zaměřena na rozvoj pokročilých technik automatizované mikroskopie a automatické analýzy obrazu a na jejich využití k charakterizaci účinků chemických látek na chování a vlastnosti modelových in vitro buněčných systémů (tradiční a 3D kultury savčích buněk). Cílem práce bude optimalizovat a adaptovat pro potřeby vysokokapacitního obrazového screeningu metody umožňující detekci a kvantifikaci klíčových buněčných procesů (mezibuněčná komunikace, proliferace, buněčný cyklus, apoptóza, migrace, růst/tvorba/diferenciace sféroidů a organoidů) a tyto metody následně aplikovat ve studiu účinku zájmových chemických látek (toxické látky z prostředí, nové bioaktivní látky s farmakologicky zajímavými vlastnostmi). Vyžaduje se, aby případní zájemci včas dopředu (před podáním přihlášky) kontaktovali vedoucí projektu: dr. Iva Sovadinová (sovadinova@recetox.muni.cz)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 926053 od 2.8.2011