Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Interakce transkripčních faktorů rodiny p53 a jejich modifikátorů s DNA in vitro and in vivo

Školitel: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Oficiální zadání:
Transkripční faktory rodiny p53 hrají velmi důležitou úlohu při udržování buněčné homeostázy. Protien p53 je dokonce nejčastěji mutovaným genem u lidských onkologických onemocnění, podobně proteiny p63 a p73 hrají důležitou úlohu v mnoha základních buněčných procesech včetně zástavy buněčného cyklu a apoptózy. Tyto proteiny se také vážou na DNA a tato vazba k DNA může být regulována interakcí s dalšími proteiny, které působí buď jako aktivátory či inhibitory jejich transkripční aktivity. V rámci tohoto tématu budou studovány interakce těchto proteinů s různými strukturními motivy DNA pomocí biochemických a molekulárně biologických metod včetně mikroskopie atomárních sil (AFM), průtokové cytometrie a na nádorových buněčných liniích in vivo pomocí konfokální mikroskopie. Předpokládá se spolupráce se zahraničním pracovištěm.
Poznámka:
Školitel: Doc. Mgr. Václav Brázda, PhD.; Biofyzikální ústav AVČR, Královopolská 135, 612 65 Brno, tel. 5 41517231, fax 5 41211293, e-mail: vaclav@ibp.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 901025 od 2.8.2011