Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Jednoletá ruderální vegetace temperátní části Evropy

Školitel: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Analysis of variability and classification of annual ruderal vegetation of temperate Europe


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781160 od 2.8.2011