Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Jsou geneticky odlišné kmeny způsobující syfilis odlišné i v průběhu experimentální infekce?

Školitel: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Oficiální zadání:
Rod Treponema zahrnuje bakteriální druhy a poddruhy, které jsou obligátními patogeny lidí a zvířat a pro které je charakteristická různá míra patogenity a hostitelské specifity a obecná nemožnost jejich kultivace v podmínkách in vitro. Treponema pallidum subsp. pallidum je původcem onemocnění syfilis. Porovnání celogenomových sekvencí referenčních kmenů způsobující syfilis poukázalo na skutečnost, že mezi referenčními kmeny existují dvě geneticky výrazně odlišné skupiny - kmen Nichols a jemu podobné kmeny (Nichols-like kmeny) a kmen SS14 a jemu podobné kmeny (SS14-like kmeny). Základní charakteristiky Nichols-like a SS14-like kmenů budou studovány na zvířecím modelu během experimentální infekce králíků a pomocí molekulárně-biologických metod. Cílem práce bude systematická charakterizace vybraných kmenů způsobující syfilis a prokázání rozdílů mezi skupinami těchto treponem.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 778260 od 2.8.2011