Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Katalytické aplikace kationtů Ce(III) imobilizovaných na slabě kyselé katexové pryskyřici

Školitel: doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.


Poznámka:
See: https://www.researchgate.net/publication/268153751_ONE-POT_SYNTHESES_USING_CARBONYL_COMPOUNDS_CATALYZED_BY_CE%28III%29_SUPPORTED_ON_A_WEAKLY_ACIDIC_CATION-EXCHANGER_RESIN https://www.researchgate.net/publication/267390365_Comparative_Studies_of_Catalytic_Application_of_Cerium%28III%29_Chloride_and_Resin_Supported_Cerium%28III%29_in_Domino_Syntheses_of_15-Benzodiazepine_and_13-Diazine_Skeletons https://www.researchgate.net/publication/265959505_Synergism_of_Metal_and_Organocatalysis_in_Condensation_Reactions_of_Aromatic_Aldehydes_with_Anilines_Affording_Imines_Effect_of_Catalysts_on_the_Base_of_a_Supported_Cerium%28III%29_and_Proline https://www.researchgate.net/publication/256078525_DOMINO_SYNTHESIS_OF_SOME_NITROGEN_CONTAINING_HETEROCYCLES_CATALYZED_BY_SOLID_SUPPORTED_Ce%28III%29_SYSTEM


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979330 od 2.8.2011