Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Kmenové buňky myokardu

Školitel: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cílem práce bude charakterizovat progenitory/kmenové buňky myokardu a expandovat je in vitro. Popsat a pochopit mechanismy, které jsou pro tuto populaci buuněk zásadní a nezbytné.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978360 od 2.8.2011