Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Lokální a vzdálené metastazování u nádorů prsu: molekulární charakteristiky a terapeutické cíle

Školitel: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Oficiální zadání:
Primární příčinou úmrtí pacientů se solidními nádory není existence vlastního primárního nádoru, ale generalizace nádorového onemocnění prostřednictvím sekundárních nádorů - metastáz. Zatímco tzv. lokální metastázy představují u nádorů prsu významný prognostický faktor, metastazování do vzdálených orgánů, především do skeletu, činí z postižených pacientů klinicky nejzávažnější skupinu. Cílem doktorského projektu bude nejprve identifikovat jak shodné, tak rozdílné molekulární charakteristiky obou skupin primárních nádorů tvořících metastázy. Student/ka bude vycházet z meta-analýzy celogenomového mRNA datasetu pacientek s nádory prsu a pathway analýzy (obojí je pro tento účel již připraveno analytičkou dat), na jejímž základě budou vybrány vhodné inhibitory. Účinek těchto inhibitorů bude poté porovnáván na buněčných modelech s využitím metod buněčné biologie, sekvenování nové generace a proteomiky, přičemž bude posuzován především jejich vliv na známé i nově popsané metastatické markery. Účinek nejlepších inhibitorů bude následně testován také na in vivo modelech. Získaná data mohou vést k zatím teoretickým návrhům terapeutických přístupů specifických pro různé kombinace obou typů metastazování. To může vést k efektivnější terapii pacientů s nádory prsu. Dle postupu v řešení může být téma dále rozšířeno na další typy nádorů. Spolupracující pracoviště: Masarykův onkologický ústav, Lékařská fakulta MU, ETH Zurich. Financování je zajištěno z projektu Grantové agentury ČR č. 17-05957S včetně pracovního úvazku pro doktoranda.
Literatura:
BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Ivana IHNATOVÁ, Iva PROCHÁZKOVÁ, JTC HO, Josef MARYÁŠ, Hana IMRICHOVÁ, Eva BUDINSKÁ, Rostislav VYZULA, SD GARBIS, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. Combined Proteomics and Transcriptomics Identifies Carboxypeptidase B1 and Nuclear Factor kappa B (NF-kappa B) Associated Proteins as Putative Biomarkers of Metastasis in Low Grade Breast Cancer. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, BETHESDA: AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 2015, roč. 14, č. 7, s. 1814-1830. ISSN 1535-9476. doi:10.1074/mcp.M114.041335.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883410 od 2.8.2011