Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Název práce: Metaloléčiva založená na Ru(III) komplexech

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.



login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980416 od 2.8.2011