Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Mezipopulační variabilita kostí zápěstních

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Předběžné zadání:
Cílem práce je rozpracovat metodiku hodnocení velikosti a tvaru zápěstních kostí pomocí 3D modelů a srovnat morfologii zápěstních kostí mezi vybranými historickými/prehistorickými populacemi.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 808548 od 2.8.2011