Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Modelování stability kovových fází

Školitel: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Oficiální zadání:
Hlavním předmětem práce bude počítačové modelování stability vybraných fází vzhledem k standardním stavům čistých složek pomocí metody FLAPW (Full-potential Linearized Augmented Plane Wave) nebo pseudopotenciálového kódu VASP (Vienna Ab initio Simulation Package). Získané informace o elektronové struktuře, energetických a mechanických vlastnostech studovaného materiálu budou následně rozšířeny o studium fononových spekter případně povrchů a rozhraní. Pro studium bude vybrána modelová kovová soustava. Literatura: JENSEN, Frank. Introduction to computational chemistry. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xx, 599. ISBN 9780470011874. GIUSTINO, Feliciano. Materials modelling using density functional theory :properties and predictions. Oxford: Oxford University Press, 2014. xiv, 286. ISBN 9780199662432.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980226 od 2.8.2011