Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Moderní biofyzikální metody ve studiu fotosyntézy poikilohydrických organismů

Školitel: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 863592 od 2.8.2011