Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence infekcí Streptococcus suis.

Školitel: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Oficiální zadání:
Předmětem řešení bude epizootologická studie stanovující prevalenci sérotypů a genotypů S. suis u prasat v ČR, zavedení a optimalizace moderních a rychlých diagnostických molekulárně biologických metod pro identifikaci a typizaci původce infekcí S. suis u prasat, stanovení rezistencí k antimikrobikům u izolátů S. suis v ČR, vypracování doporučených postupů v léčbě a terapii infekcí S. suis v chovech prasat a navržení cílených kontrolních opatření chránící chovy prasat před vznikem a šířením infekce S. suis. Téma vychází z projektu NAZV "Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence infekcí Streptococcus suis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech prasat" řešení 01/2018 - 12/2022.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981901 od 2.8.2011