Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Modulace imunitních parametrů včel medonosných po působení patogenů

Školitel: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

Oficiální zadání:
1. rok: V rámci programu LLP Erasmus uskutečnit studijní pobyt na některé z partnerských univerzit. Začátek experimentů – odběry a zpracování vzorků. 2. rok: Zpracovat vzorky odebrané během řešení grantového projektu, vyzkoušet a optimalizovat různé metody stanovení imunitních parametrů u hmyzu. Prezentace první části výsledků. 3. rok: Zpracovat další vzorky, porovnání výsledků mezi několika modelovými organismy. Příprava manuskriptu pro publikaci. 4. rok: Celková prezentace výsledků. Předpokládá se spolupráce na dalších publikacích.
Literatura:
Trends in innate immunity. Edited by Arne Egesten - Axel Schmidt - Heiko Herwald. Basel: Karger, 2008. viii, 212. ISBN 9783805585491., Insect infection and immunity : evolution, ecology, and mechanisms. Edited by Jens Rolff - Stuart Edward Reynolds. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009. xii, 254. ISBN 9780199551361., SÖDERHÄLL, Kenneth. Invertebrate immunity. Austin, Tex.: Landes Bioscience, 2010. xxiv, 316. ISBN 9781441980588.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980497 od 2.8.2011