Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Molekulární mechanismy řídící tvorbu primárních cilií v lidských buňkách

Školitel: Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.

Oficiální zadání:
Cílem tohoto projektu bude přispět k objasnění souvislostí mezi tvorbou primárních cilií a chorobami a vývojovými vadami spojenými s jejich deregulací. Primární cilium, typicky přítomno u buněk v G0/G1 fázi, plní funkci buněčné antény na povrchu buněk - slouží k přenosu signálu z okolí do nitra buňky (dráhy Shh, Wnt, PDGF), čímž hraje nepostradatelnou roli v buněčné odpovědi na podněty z okolí. Je tvořeno bazálním tělískem (přeměněná centriola) a mikrotubulární axonemou. Hlavním předmětem práce bude funkční charakterizace vazebných/interakčních partnerů dvou námi dříve identifikovaných klíčových regulétorů tvorby primárních cilií, proteinů Cep164 (strukturní protein distálních přívěsků bazálního tělíska) a TTBK2 (Tau Tubulin Kinasa 2) a potenciálních substrátů této kinázy. Jako modely budou primárně použity buněčné linie HEK293T (human embryonic kidney) a h- TERT RPE1 (retinal pigment epithelium). Během studia si student osvojí celou plejádu metod, od klasických molekulárně-biologických a biochemických přístupů (western blot, PCR, siRNA), přes proteomiku, editaci genů pomocí CRISPR/Cas9, až k pokročilým mikroskopickým metodám .


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978356 od 2.8.2011