Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Molekulární podstata evolučních změn telomer a telomeráz u rostlin

Školitel: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Předběžné zadání:
Cílem práce bude objasnit molekulární podstatu evolučních změn telomer v řádu Asparagales pomocí změn v RNA podjednotkách příslušných telomeráz a testováním dopadu těchto změn na funkci telomeráz a telomer-vazebných proteinů. Pro bližší informace viz Fajkus P., Peška V. et al., Plant Journal 2016. Kontakt: Jiří Fajkus, fajkus@sci.muni.cz, tel. 549494003
Poznámka:
Pro bližší informace viz Fajkus P., Peška V. et al., Plant Journal 2016. Kontakt: Jiří Fajkus, fajkus@sci.muni.cz, tel. 549494003


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779837 od 2.8.2011