Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Multifunctional ZnO Nanoparticles for Biomedical Applications

Školitel: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Oficiální zadání:
Multifunctional ZnO Nanoparticles for Biomedical Applications The main objectives of this PhD thesis are: 1) chemical synthesis of nanoparticulate ZnO colloids and their application in fundamental optical spectroscopic studies of interactions with selected miRNA based biomolecules and 2) elaboration of mesoporous nanostructured ZnO electrodes for spectro-electrochemical biosensing studies directed towards new highly sensitive localization of miRNA within various types of cancers cells. References: 1. L. Spanhel, Colloidal ZnO nanostructures and functional coatings: A survey, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 39 (2006) 7-24. 2. K. A. Sunil, Recent advances in ZnO nanostructures and thin films for biosensor applications: Review, Analytica Chimica Acta, 737 (2011) 1-21. 3. Book: Electrochemical sensors, biosensors and their biomedical applications. Edited by Xueji Zhang Huangxian Ju Joseph Wang. 1st ed. Boston: Academic Press, 2008. xxii, 593. ISBN 0123737389.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979626 od 2.8.2011