Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Můžeme potlačit rostlinné invaze pomocí parazitických rostlin?

Školitel:

Předběžné zadání:
Invaze nepůvodních druhů rostlin patří mezi nejvýznamnější faktory ohrožující biodiverzitu v globálním měřítku. Invazní rostliny bývají konkurenčně silné a vytláčejí slabší původní druhy. V poslední době se ale ukazuje, že některé původní druhy parazitických rostlin by bylo možné použít k potlačení nebo až likvidaci invazních druhů. Cílem práce bude vytipování vhodných kombinací invazních druhů a parazitických rostlin na základě literatury, pilotních výsevů a anatomického ověření funkčnosti spojení mezi hostiteli a parazity. Následovat bude experimentální ověření parazitické interakce a efektu na vegetaci v terénním experimentu většího měřítka.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980152 od 2.8.2011