Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Můžeme urychlit obnovu druhově bohatých luk v Bílých Karpatech?

Školitel:

Předběžné zadání:
V Bílých Karpatech probíhá v režii ochrany přírody obnova druhově bohatých lučních společenstev na opuštěných polích. Přestože jde o jednu z nejúspěšnějších akcí ochrany přírody v ČR, biodiverzita na obnovených loukách je i po dvaceti letech stále nižší než v trvalých porostech, které nebyly nikdy rozorány. Tento rozdíl je způsoben především tím, že na obnovených loukách stále chybí některé charakteristické druhy trvalých luk. Kolonizaci obnovených porostů těmito náročnějšími cílovými druhy by však mohlo pomoci dosetí spojené s lokálním intenzivním narušením stávajícího porostu. Tento postup je momentálně zkoušen i v mnoha jiných projektech ekologické obnovy v Evropě. Cílem práce bude otestovat možnost narušení zapojeného travního drnu (vytvoření "gapu") k urychlení sukcesního vývoje luk. Gapy budou osety směsí semen cílových druhů sesbíraných na okolních trvalých loukách a následně bude monitorováno vzcházení a přežívání semenáčků. Získané poznatky budou velmi cenné pro ochranu přírody a pomohou vylepšit metodiku ekologické obnovy lučních společenstev. Práce bude řešena ve spolupráci se Spávou CHKO Bílé Karpaty a Botanickým ústavem AV ČR v Třeboni.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978365 od 2.8.2011