Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Napěťová analýza lebky pleistocénního Homo sapiens metodou konečných prvků

Školitel: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Práce popíše princip metody konečných prvků za jejíž pomocí analyzuje biomechanické vlastnosti lebek pleistocenního Homo sapiens z areálu Dolní Věstonice - Pavlov, ad. Na virtuálních modelech bude provedena napěťově-zátěžová analýza různých oblastí lebky srovnávající její morfologické prvky s funkčními vlastnostmi. Výsledky analýzy budou sloužit k porovnání strukturálních, morfologických, vývojových a evolučních změn u anatomicky moderního člověka. Dizertační práce bude vznikat ve spolupráci s Archeologickým ústavem AVČR Brno, v.v.i., Středisko pro výzkum paleolitu a paleoantropologie v Dolních Věstonicích. Potencionálně předpokládáme spolupráci s Ústavem pro lidskou evoluci Institutu Maxe Plancka v Lipsku.

Vybraná literatura k tématu:
1. Dumont, E. R., Grosse, I. R., Slater, G. J. 2009. Requirements for comparing the performance of finite element models of biological structures. Journal of Theoretical Biology, 256(1), 96–103.
2. Panagiotopoulou, O. 2009. Finite element analysis (FEA): Applying an engineering method to functional morphology in anthropology and human biology. Annals of Human Biology, 36 (5), 609–623.
3. Rayfield, E. J. 2007. Finite Element Analysis and understanding the biomechanics and evolution of living and fossil organisms. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 35(1), 541-576.
4. Szwedowski, T. D., Whyne, C. M., Fialkov, J. A. 2010. Toward characterization of craniofacial biomechanics. The Journal of craniofacial surgery, 21(1), 202-7.
5.Weber, G.W., Bookstein, F.L. (2011): Virtual Anthropology: A Guide to a New Interdisciplinary Field. Springer Verlag, Wien, New York.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978372 od 2.8.2011