Doktorské studium

Studijní obor Chemie životního prostředí

Název práce: Návrh a validace vhodných aktinometrů pro použití na sněhu

Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Oficiální zadání:
Kriticky zhodnotit aktinometry používané k určení toků fotonů v přírodních podmínkách na sněhu a ledu. Pokusit se zavést metodologie, která by spolehlivě tok fotonů určila a tu validovat.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 926313 od 2.8.2011