Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Nivační procesy na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě

Školitel: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Předběžné zadání:
Práce je zaměřená na studium tvarů reliéfu a rychlosti a vlastností nivačních procesů na různě starých površích vzniklých po deglaciaci severní části poloostrova Ulu na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě včetně vlastního terénního mapování, založení dlouhodobého monitoringu a následného statistického a kartografického zpracování a vyhodnocení dat. Disertační práce bude předložena formou několika publikovaných/odeslaných vědeckých článků v mezinárodních časopisech.
Poznámka:
Osobní konzultace s vedoucím nutná k detailní specifikaci tématu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779885 od 2.8.2011