Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Nové karbocyklické nukleosidové analogy s cílenou biologickou aktivitou

Školitel: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.

Předběžné zadání:
Doktorand vypracuje syntézu vybrané třídy strukturně nových organických sloučenin a následně připraví konkrétní cílové substance k biologickému testování.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980217 od 2.8.2011