Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Nové metody vstupu vzorků pro biologické aplikace desorpční hmotnostní spektrometrie

Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Oficiální zadání:
Studium nových metod pro přípravu vzorků pro MALDI MS a ICP MS, příprava mikrovzorků biologických materiálů, proteomika, metalomika. V práci budou využity nové techniky Substrate-Assisted Laser Desorption nebo Diode Laser Thermal Vaporization. Před hmotnostní spektrometrii mohou být zařazeny kolonové (CE, HPLC) nebo planární (HPTLC) separační techniky.

Více o výzkumu naší skupiny a o možnosti studentských prací se dozvíte na http://bart.chemi.muni.cz.
Poznámka:
Výzkum je součástí řešení projektu Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic GAČR. Možnost získání částečného úvazku na projektu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976654 od 2.8.2011