Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Nové možnosti výzkumu protein-protein a protein-DNA interakcí na nabitých površích

Školitel:


Poznámka:
Školitelkou práce bude RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, po schválení Vědeckou radou PřF MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 778393 od 2.8.2011