Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Nové optimalizační metody cryo a lyoprotekce

Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Oficiální zadání:
Zamrazování a následná lyofilizace proteinů je velmi významná část přípravy (farmaceutických) proteinů. Podléhá zákonitostem fyzikální chemie, které při mrazení panují. Přesto, znalosti fyzikální chemie mrazení do farmaceutických kruhů prostupují jen velmi pomalu. V disertační práci na toto téma proto nabízím zkoumání některých dějů při zamrazování a lyofilizaci roztoků s korelací na aktivitu enzymu po rozmrazení. Práce může být zčásti prováděna ve spolupráci s farmaceutickou firmou. Freezing and lyophilization are basic elementary processes of high importance in the preparation of (pharmaceutical) proteins. These processes are ruled by physical-chemical lows of freezing. Despite their importance, these lows are not sufficiently appreciated by pharmacological specialists. This dissertation topic aims to connect the physical chemical knowledge of freezing with the application to the enzymes freezing. The enzyme will be chosen in connection to the needs of pharmaceutical company.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980200 od 2.8.2011