Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Název práce: Nové přístupy k reziduovaným posetům

Školitel: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Předběžné zadání:
Práce je zaměřena na výzkum reziduovaných svazů a obecněji reziduovaných posetů, které jsou důležitou algebraickou strukturou v různých matematických disciplínách, včetně logiky. Cílem je dosažení podstatného pokroku v teorii reziduovaných posetů – rozšíření třídy reziduovaných posetů, jejichž strukturu lze detailně popsat. Důraz je přitom kladen na reziduované posety a jiné struktury, které jsou reprezentovatelné jako subdirektní součiny lineárně uspořádaných faktorů. Nosnou myšlenkou práce je spojení a využití různých nových přístupů k reziduovaným posetům.
Literatura:
Handbook of mathematical fuzzy logic. Edited by Petr Cintula - Petr Hájek - Carles Noguera. London: College Publications, 2011. xxi, 468. ISBN 9781848900394., Handbook of mathematical fuzzy logic. Edited by Petr Cintula - Petr Hájek - Carles Noguera. London: College Publications, 2011. xvii, s. ISBN 9781848900547., DVUREČENSKIJ, Anatolij. New Trends in Quantum Structures. Bratislava: Kluwer Acad. Publ., 2000. 541 s. ISBN 0-7923-6471-6., Residuated latticesan algebraic glimpse at substructural logics. Edited by Nikolaos Galatos. 1st ed. Boston: Elsevier, 2007. xxi, 509 p. ISBN 0444521410., DVUREČENSKIJ, Anatolij. New Trends in Quantum Structures. Bratislava: Kluwer Acad. Publ., 2000. 541 s. ISBN 0-7923-6471-6., ROSENTHAL, Kimmo I. Quantales and their applications. New York: Longman Scientific & Technical, 1990. 165 s. ISBN 0582064236.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981413 od 2.8.2011