Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Nové regulační mechanismy ve Wnt dráze

Školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Oficiální zadání:
Signalizace přes proteiny Wnt je jednou z nejdůležitějších mezibuněčných komunikačních drah. Navzdory všeobecně akceptované roli ve vývoji i v patologických stavech nejsou mnohé klíčové detaily přenosu signálu známy. Student se pokusí s využitím metod hmotnostní spektrometrie, molekulární a buněčné biologie identifikovat nové regulační mechanismy, které určují specificitu a amplitudu Wnt signálu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979440 od 2.8.2011