Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Název práce: Numerické simulace plazmatických procesů ve slunečních erupcích

Školitel: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.

Oficiální zadání:
Primárním procesem ve slunečních erupcích je magnetická rekonexe. Tento primární proces je doprovázen celou řadou plazmatických procesů, např. urychlováním částic, generací plazmových i elektromagnetických vln atd. Tyto procesy studujeme obvykle s užitím částicových modelů (particle-in-cell models). Navrhované téma by bylo rozděleno do několika etap: Průběžné studium základů fyziky slunečních erupcí. Studium existujících částečně paralelizovaných 2D a 3D částicových modelů (psaných ve FORTRAN90 s MPI paralelizací, vizualizace např. IDL). Prvním úkolem by bylo spuštění existujících modelů v MetaCentru v Brně. Dalším úkolem by byla úplná paralelizace těchto numerických modelů, i v prostorových doménách. Pak by již následovala aplikace modelů při studiu magnetické rekonexe, případně systému plazma- elektronový svazek, atd. podle postupu práce.

Všechny výpočty by se měly provádět v MetaCentru v Brně. http://meta.cesnet.cz/cs/ http://www.metacentrum.cz/cs/about/

Doporučená literatura:

Birdsall-Langdon: 1985, Plasma Physics via Computer Simulation, McGraw-Hill,New York

Matsumoto-Yomura: 1993, Computer Space Plasma Physics, Terra Scientific Publishing Company, Tokyo

Karlický, M., 2014, Plasma Astrophysics, MFF UK Praha, vysokoškolská učebnice, v přípravě k publikaci.

Poznámka:
Zájemce nechť kontaktuje vedoucího práce doc. Mariana Karlického karlicky@asu.cas.cz.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979966 od 2.8.2011