Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Organické modulátory poškození a opravy DNA

Školitel: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.

Předběžné zadání:
Student ve spolupráci se školitelem navrhne a provede syntézu potenciálních inhibitorů vybraných enzymů, které se účastní opravy poškození DNA. Tyto sloučeniny budou následně testovány in vitro a in vivo v laboratořích spolupracujích biologů, zejména s ohledem na jejich potenciální protirakovinný účinek.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780126 od 2.8.2011