Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Parazitické vlivy na člověka v pleistocénu a holocénu

Školitel: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Předmětem práce bude na vybraných archeologických lokalitách dokumentovat možnosti přenosu parazitů mezi člověkem a domácími i divokými zvířaty a vyhodnotit možná rizika nákazy. Pro práci v terénu i laboratoři budou použity stávající metodiky a techniky s cílem je dále rozvinout a přizpůsobit moderním požadavkům. Dizertační práce bude vznikat ve spolupráci s Archeologickým ústavem AVČR Brno, v.v.i., Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů v Dolních Dunajovicích. Potencionálně předpokládáme spolupráci s katedrou archeologie na Univerzitě v Durhamu.

Vybraná literatura k tématu:
1. Buikstra, J., Roberts, Ch. 2012. The global history of paleopathology: Pioneers and prospects. Oxford: Oxford University press.
2. Dittmar, K., Araújo, A., Reinhard, K., J. 2011. The study of parasites through Time: Archaeoparasitology and Paleoparasitology. Grauer, A. L. (ed.): A Companion to Paleopathology. Oxford: Wiley-Blackwell..
3. Otranto, D., Huches, J., B., Giannelli, A., Callou, C., Dantas-Torres, F. 2014. The enigma of the dog mummy from Ancient Egypt and the origin of 'Rhipicepalus sanguineus'. Parasites & Vectors, 7:2; online: http://www.parasitesandvectors.com/content/7/1/2


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978527 od 2.8.2011