Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Patogeneze, diagnostika a prevence významných virových chorob kapra

Školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Předběžné zadání:
Kapr je majoritní rybou v aquakultuře České republiky. Mezi významné patogeny snižující produkci patří virus jarní virémie kaprů a koi-herpes virus. Cílem programu je pomocí virologických, imunologických a molekulárně biologických metod studovat patogenezi těchto onemocnění za účelem zdokonalení diagnostických a preventivních přístupů. Školitel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. Místo vypracování: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno, AdmireVet Kontakt: faldyna@vri.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979162 od 2.8.2011