Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Název práce: Perspektivní sloučeniny v chemii fosfazenů

Školitel: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Předběžné zadání:
Studium reakcí linearních a cyklických fosfazenů s deriváty adamantanu


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781864 od 2.8.2011