Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Plazmová příprava nanočástic na bázi kovů a oxidů kovů

Školitel: doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cílem práce je příprava kovových a oxidokovových nanočástic s danými vlastnostmi metodou plazmochemické syntézy. Dále pak vyhodncoení vhodnosti těchto nanočástic pro další aplikace, zejména v oblasti magnetik, katalýzy, nanomedicíny atd.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780082 od 2.8.2011