Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Ploché světelné zdroje viditelného a nekoherentního excimerního záření o vysoké intenzitě

Školitel: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.

Oficiální zadání:
Existuje řada dielektrických bariérových výbojů (DBD), které mohou být s úspěchem použity v plochých panelových zdrojích pro efektivní generaci viditelného a excimerního záření o vysoké intensitě. Novým typem DBD výboje je také difúzní koplanární povrchový výboj (DCSD) vyvinutý ve spolupráci Komenského univerzity v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně (viz prezentace). Tento nový typ výboje může být také potenciálně velice významný při realizaci technicky jednoduchého a robustního velkoplošného zdroje viditelného, UV a VUV záření. V kombinaci se schopností generovat vrstvu difúzního plazmatu v elektronegativních halogenových excimerních směsích a nalezení optimálních parametrů excimerní směsí, může být výboj DCSD využit v plochých zdrojích světla o vysoké intenzitě (UV záření může být převedeno na viditelné pomocí vhodného luminoforu). Cílem práce je objasnit potenciální možnosti výboje DCSD jako zdroje viditelného, UV a VUV záření, případně vyvinout nový, robustní a účinný plochý zdroj viditelného a excimerního záření.
Poznámka:

Seznam základní literatury:
1. U. Kogelschatz: Plasma Sci. Technol. 11 (2002) A1/A6
2. V. I. Gibalov, G.J. Pietsch, J. Phys. D: Appl. Phys. 33, 2618 (2000)
3. U. Kogelschatz: IEEE Trans. Plasma Sci. 30 (2002) 1400-1408
4. M. Šimor, J. Rahel, P. Vojtek, A. Brablec, M. Cernák, Phys. Lett., 81(2002) 2716 - 2718
5. H. Lee, H. Ch. Kim, S. S. Yang, and J. K. Lee: Phys. of Plasma 9(2002) 2822
6. N. Guivan, J. Janca, A. Brablec, P. Stáhel, P. Slavícek and L. L. Shimon, J. Phys. D: Appl. Phys. 38 No 17 (2005) 3188-3193
7. C. Oehr: Plasma Technology - a versatile tool for nanotechnological applications" NanoTrends, Berlin, May 8 - 11, 2006
8. U. Kogelschatz: Dielectric Barrier Discharges: Their History, Discharge Physics, and Industrial Applications Plasma Chemistry and Plasma Processing, Vol.23, No.1, March (2003) pp. 1 - 46
9. Proc. of the 11th International Symposium on the Science and Technology of Light Sources, May 20th -24th, 2007, Shanghai, China
10. Proc. of the 12th International Symposium on the Science and Technology of Light Sources, July 11 - 16, 2010, Endhoven, The Netherlands


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780129 od 2.8.2011